Plzeň Design Week reaguje na potřebu rozšiřovat povědomí o designu jako takovém, pokoušet hranice vnímaní místních obyvatel, ale i přespolních návštěvníků. Snaží se předložit jednu z mnoha cest jak design vnímat, porozumět mu a nacházet v něm zalíbení.

info@plzendesign.cz facebook instagram


Děkujeme všem partnerům!


partneři
2017 - 2020 © Plzeň Design Week – Všechna práva vyhrazena – pořádá DEPO2015.