Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.

Výtvarný obor na FPE ZČU v Plzni a doktorát získal na  PedF UK v Praze. V roce 2005 začal pracovat na Katedře výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni jako odborný asistent. V letech 2009 – 2017 vyučoval Dějiny umění na Nerudovce (Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň). Od roku 2016 působí na FDULS ZČU v Plzni jako proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti.

Jeho zájmem je problematika interpretace a hodnocení vizuálních uměleckých děl. Snaží se přispět k profesionalizaci vzdělávání výtvarným disciplínám. V obecné rovině se zabývá tvořivostí, strukturou estetického zážitku a hodnotícími soudy. Konkrétněji se specializuje na rozpracovávání analýzy 3A využívané při posuzování kvality učebních úloh. Dlouhodobě se také věnuje kurátorství, interpretaci a animaci děl uměleckých osobností (např. B. Kocman, J. Morávek, B. Tolar).