Karel Haloun – To musí jít přečíst i potmě

so 3.12. / 15 h / Klempírna / autorská čtení, prezentace knih

 

Doc akad. mal. Karel Haloun (1951) – výtvarník, grafický designér, publicista, editor, kurátor a pedagog.

Studoval na SOŠV (1967 – 1971) a VŠUP (1972 – 1978), kde v letech 2004 – 2020 působil jako pedagog v Ateliéru tvorby písma a typografie. Zabývá se především knižní úpravou, ilustrací, plakátovou tvorbou a designem obalů hudebních nosičů. Je nositelem různých cen (Czech Grand Design, opakovaná ocenění na Nejkrásnějších knihách roku, plakát roku, cena kritiků na Bienále Brno atd.), vystavoval doma i v zahraničí. Jeho práce se nacházejí ve sbírkách Národní galerie, Umprum musea, Moravské galerie a dalších institucích zdejších i zahraničních.

Od roku 1996 pracuje převážně v autorské dvojici s grafikem Luďkem Kubíkem. Je nehrajícím členem skupiny Jasná páka a jedním ze zakládajících členů tajného hudebního sdružení Pornografičanka. Práci na designu hudebních nosičů, trvající již čtyřicet sedm let, shrnul v knize To musí jít přečíst i potmě, kterou představí v pásmu projekce a autorského čtení.

Kniha se skládá z rozhovoru s lingvistou a nakladatelem Janem Mattušem, sedmdesáti dvou autorem vybraných a komentovaných ukázek obalů, oddílu nazvaného Materiál, v němž představuje přípravné kresby, polotovary a část volné tvorby, později použité při komponování ambaláží. Následuje esej britského konceptuálního umělce s českými kořeny Pavla Büchlera Nejen hudba a po ní pokus o kompletní obrazový seznam autorských obalů, jejichž počet přesahuje čtyři sta kusů. Knihu uzavírá text světoznámého českého typografa Františka Štorma. Publikace mohla vyjít díky štědré podpoře autorovy Alma Mater a nezištné pomoci mnoha přátel.