Národní cena za studentský design 2020

Nejstarší designérská soutěž, která se v roce 1991 zrodila v Design centru ČR, od roku 2012 se stala mezinárodní a od roku 2014  střídá  svá témata v bienálovém rytmu rozdělena na oblast vizuální komunikace a oblast produktového designu. Cílem soutěže je propojování škol a studentů designu s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami v ČR i v zahraničí.

Výstava nominovaných a oceněných prací Nový (z)boží!

Díky aktuální situaci a moderním technologiím si ji můžete prohlédnout z pohodlí svého domova online zde.

Katalog k výstavě si můžete prohlédnout tady.

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní ceremoniál proběhl 4.12.2020 ve streampointu. v DEPO2015. Záznam můžete shlédnout zde.

O soutěži

V roce 2020 soutěží práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem vizuální komunikace — např. grafický design (plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci aj.), užitá a reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design aj.

Spoluvyhlašovatelem a spoluorganizátorem soutěže o Národní cenu za studentský design 2020 je vedle Design Cabinetu CZ plzeňská nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a plzeňské DEPO2015.

Vybrané práce mohou získat ocenění a značku Národní ceny za studentský design*GRAND, Národní ceny za studentský design*JUNIOR, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design. Zvláštní odborné ceny udělují rektoři a děkani univerzit, ředitelé muzeí, šéfové významných firem a designérských studií. Mezi oceněné studenty se rozděluje přes 100 000 Kč, věcné ceny firem s excelentním domácím a zahraničním designem, zahraniční a domácí stáže, vouchery do knihoven materiálů, odborná literatura a časopisyK soutěži se vydává česko-anglický katalog zachycující všechny přihlášené práce.

studentskydesign.cz.
designcabinet.cz