Národní cena za studentský design

16.11. – 5.12. / rampa+truhlárna / výstava Nový (z)boží!

3.12. / 17:00 / klempírna / slavnostní vyhlášení a předání cen

 

Národní cena za studentský design slaví jednatřicáté výročí!

Do letošního ročníku se přihlásilo 248 autorů se 268 pracemi ze 17 univerzit a vysokých škol a 13 vyšších odborných škol a středních odborných škol Z ČR, Slovenska, Taiwanu, Švédska, Izraele a Číny. Tři nezávislé poroty udělily jednu Národní cenu za studentský design 2021 *GRAND, jednu Národní cenu za studentský design 2021 *JUNIOR, sedm ocenění Excelentní studentský design a 13 oceněná Dobrý studentský design 2021.  V soutěži se udělují i zvláštní ceny děkanů a rektorů vzdělávacích institucí, profesionálních sdružení, muzeí a odborných časopisů. Letos je udělili například děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ředitel Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, generální ředitel Národního technického muzea, Unie profesionálních designérů ČR, brněnské studio Design ATAK a Česká ergonomická společnost.

Rok 2021 patří pracem z nejširšího spektra 3D designu zahrnujícího produktový a industriální design, užité umění a řemeslo.

Vyhlašovateli Národní ceny za studentský design jsou Design Cabinet CZ, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015.

Práce všech oceněných a dalších vybraných nominovaných jsou vystaveny v DEPO2015 od 16. 11. 2021 do 5. 12. 2021 coby výstava s názvem Nový (z)boží!

Více o NSCD: studentskydesign.cz