Czechia

Jsme projekt Czechia. Stavíme na spolupráci oděvní designérky Kateřiny Plamitzerové, fotografky Michaely Karásek Čejkové a krajinářské architektky Lucie Králíkové.

Projekt vzešel ze společné záliby v cestování po Česku, jeho neprozkoumaných koutech. Ze záliby pro ironii. Podnikáme výpravy/expedice v rámci České republiky se zaměřením na konkrétní město či oblast, jejichž výběr je nahodilý. V daném místě následně zkoumáme způsob oblékání tamních obyvatel (hledáme, zda se ve způsobu oblékání opakuje určitý prvek, barva, materiál atd.), navštěvujeme lokální muzea, zabýváme se historii, bavíme se s lidmi, vyzvídáme, fotografujeme, dokumentujeme.

Výsledkem a cílem tohoto “bádání” je pak oděv, odrážející minulost, současnost daného místa. Současný kroj. Kroj je v tomto případě chápán jako oděv odrážející způsob života lidí, zdejší krajinu, klimatické podmínky, průmysl a historii. Navazujeme na folklórní tradice, vycházíme ze současných reálií a osobních zážitků. Kroj je tedy jakýmsi deníkem, koláží zážitků a atmosfér, ale i výsledkem důsledných rešerší.

Doplňkem kroje je rovněž tzv.bedekr, průvodce, který shrnuje historii dané oblasti i osobní prožitek z míst. Má být vizuálním dodatkem ke kroji. Jeho dovysvětlením, ale i parodií na bedekry obecně, jelikož čtenáře zavádí do míst, která by jej možná nenapadla navštívit, nebo mu ukazuje takové části, které nejsou považovány za reprezentativní.

Czechia je dlouhodobým projektem, jež si klade za cíl postupně zmapovat celé naše území a podat tak výpověď o současném Česku. Inspirovat k cestování po rodné zemi. Czechia je nepřikrášleným, ale láskyplným pohledem na současné Česko. Je ódou a ironií v jednom.

Představení novodobého plzeňského kroje

Kroj vystavíme v pátek 15.11. od 17 do 20 hodin v DEPO2015.
K vidění bude také na módní přehlídce v sobotu 16.11. od 17 hodin.