Petr Sichinger

Grafiky vytvářené na hranici klasického knihtisku a malby vás díky originálnímu způsobu nánosu ofsetové barvy na natíraný papír přenesou do světa pomíjivé krásy a poetické reality.

– grafika, tisk, malba –