Sutnarka – Šimon Lukáč / Ever Age

Ve své tvorbě se pohybuji na hranici mezi užitým a volným uměním. Experimentuji s různými typy produktů a snažím se je zachytit novým způsobem. Nestudoval jsem design, díky tomu ale nemám žádné kreativní bariéry. Chci vytvářet zážitky a ukázat nový způsob pohledu na produkty jako takové. Od návrhu a výroby až po balení, instalaci a prodej

– šperk, produktový design, volné umění – malba s přesahem do jiných médií –