Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.

Unie výtvarných umělců Plzeň, z. s. je zájmovým profesním spolkem, který zaujímá své pevné a významné místo na kulturní scéně města Plzně i širšího regionu s přesahem do zahraničí. Ctí tradice, respektuje kulturní odkaz Plzně. Specifické postavení v segmentu výstavní a galerijní činnosti v Plzni je dáno tím, že UVUP je spolkem aktivních umělců, zastřešuje a prezentuje tedy především jejich tvorbu. Vzhledem k věkovému složení členské základny a třiatřicetileté historii se pochopitelně profiluje jako spolek naplňující myšlenky místního patriotismu. K dubnu tohoto roku čítal 85 členů, a to aktivních výtvarníků všech oborů (malba, sochařství, grafika, užitá grafika, keramika, průmyslový design, užitý design, počítačové umění, architektura, fotografie, šperk a další obory užitého umění) a dalších odborníků – teoretiků. Řada umělců přesahuje svým významem hranice regionu i republiky. UVUP sídlí na adrese Dominikánská 26/12 a vystavuje v prostorách Galerie Jiřího Trnky, ve II. patře Radnice a v prodejní galerii Dominikánská 26/12.

– umění všeho druhu –

uvu-plzen.cz